narazılıq

narazılıq
is. Qeyri-məmnunluq, razı olmama, inciklik, bir şeyə mənfi münasibət. Narazılığını bildirmək. Narazılıq göstərmək. – Şükür açıqcasına görürdü ki, ətrafına toplaşan adamlarda ruh düşkünlüyü ilə qarışıq bir narazılıq var. S. H.. Kənd arasında narazılıq başlandı. İ. Hüseynov. Narazılıq eləmək – razı qalmadığını, razı düşmədiyini bildirmək (göstərmək), narazı olmaq, mənfi münasibətini bildirmək. . . Anam həyatından narazılıq etmir, mənimlə təsəlli tapırdı. A. Ş.. Bəziləri də moizədən narazılıq eləyirdilər. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inciklik — is. İncimə, küsü, aradəymə, küsüşmə, narazılıq. <Dəlilər> yedilər, içdilər, keflər kökəldi, damağlar cağ oldu, inciklik yaddan çıxdı. «Koroğlu». Mirzə Süleyman atasını çox sevirdi və sağ olan vaxtında nə qədər inciklik vardısa, indi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dodaq — is. 1. Ağız kənarlarını təşkil edən iki mütəhərrik dəri damar büküklərindən hər biri. Adamın iki dodağı olur. Alt dodaq. Üst dodaq. Nazik dodaq. – <Əhməd:> Qara saçları, eşqlə dolu uzun kirpikli gözləri, ərəbi burnu, hamısından artıq gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • giley — is. Narazılıq, şikayət. Nə xoş sitəmkarsan, zalimü xunxar; Onun üçün səndən çox gileyim var. M. P. V.. Mənim günahım çox, sənin gileyin; Onların nəhayət zamanı deyil. Q. Z.. Bəyimin ərki və gileyi Məmməd bəyi oxşadı. Ç.. Giley etmək (eləmək) –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gileylənmək — f. Giley etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək. Kəndlilər südün azlığından şikayət edir, çobanlardan gileylənirdilər. M. Hüs.. Onlar yenicə evlənmişdilər. Məni toylarına çağırmadıqlarına gileyləndim. M. İ.. gileylənə gileylənə zərf Şikayətlənərək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurdu-qurdu — is. dan. Həyəcan, yaxud narazılıq əlaməti olaraq gizli danışma, deyinmə, qeybət etmə. Qurdu qurduya düşmək – həyəcan, yaxud narazılıq əlaməti olaraq gizli danışmaq, deyinmək, qeybət etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deyinti — (Gəncə) narazılıq, inciklik. – Qulunun qaşqabağı yernən gedir, də:sən deyintisi var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xiltduğ — qatmağ: (Xaçmaz, Quba) narazılıq salmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • allahü əkbər — ə. Allah ən böyükdür, Allah ən uludur (bəzən narazılıq məqamında əsəbi sakitləşdirmək üçün də işlədilir) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”